Ponúkame vám na prenájom reklamné plochy na kolesách, ktoré sú efektívnym spôsobom zviditeľnenia svojho podnikania.

 

Autobus

Spoločnosť LIMI-DG, s.r.o. vám ponúka na prenájom reklamné plochy na dopravných prostriedkoch prímestskej dopravy v okolí Liptovského Mikuláša. Klient má možnosť zvoliť si jeden zo šiestich formátov ponúkanej reklamy.

 

Mobilný príves

Spoločnosť LIMI-DG, s.r.o. vám ponúka na prenájom reklamnú plochu na mobilnom prívese v rozmere 4×2,8 m. Klient má na výber medzi pohyblivou reklamou a umiestnením prívesu do statickej polohy na ktoromkoľvek mieste.