Statický Billboard Bigboard

Je tvorený jednostrannou alebo obojstrannou tabuľou, na ktorej je nalepený papierový plagát. Niekedy sú reklamné plochy usporiadané do priestorového útvaru – troma tabuľami usporiadanými do trojuholníka. Niektoré billbordy sú na zvýšenie efektu vybavené nočným osvetlením.

Veľké statické billbordy využívajú celé fasády budov bez okien. Takéto billbordy sa umiestňujú na dlhšiu dobu, pre svoju nákladnosť a neoperatívnosť. Sú tvorené maľbou na omietku alebo veľkorozmerným plátnom.

Billbordy z polopriehľadného materiálu sa umiestňujú na celé budovy. Polopriehľadnosť zabezpečuje prenikanie svetla do okien, zvonku je však dobre viditeľná reklamná plocha.

Billbord s premenlivou plochou

Je tvorený plátnom potlačeným viacerými reklamami pod sebou. Plátno sa postupne prevíja (ako roleta) a tak odkryje ďalšiu reklamu na ktorej sa pozastaví. Používa sa hlavne v miestach, kde je veľký záujem o reklamu. ale malá plocha na jej umiestnenie.

Inou verziou je billbord tvorený otáčajúcimi sa lamelami (obvykle trojuholníkového prierezu). Natočením lamiel naraz sa zobrazí ďalšia reklama (prisma panel)

Mobilný billbord

Mobilný bilbord je reklama umiestená na dopravnom prostriedku.