Reklamné plochy, ktoré vám naša spoločnosť ponúka na prenájom, disponujú všetkými požadovanými dokumentami:

 

  • stavebné povolenie
  • povolenie odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • povolenie okresného dopravného inšpektorátu
  • povolenie správy ciest žilinského samosprávneho kraja
  • povolenie obvodného úradu životného prostredia

Stiahnite si technické listy pre:
Bigboard
Billboard
Citylight
Mobilboard
Prisma panel